House Bill No. 4115, 13th Congress of the Republic

Long Title
AN ACT CONVERTING THE ILIGAN - TAGOLOAN - BALOI - PANTAO RAGAT - MUNAI - TANGKAL - MAGSAYSAY - TUBOD - SALVADOR - SAPAD - NUNUNGAN - SULTAN NAGA DIMAPORO ROAD WHICH PASSES THROUGH ILIGAN CITY AND THE PROVINCE OF LANAO DEL NORTE INTO A NATIONAL ROAD
Short Title
ILIGAN - TAGOLOAN - BALOI - PANTAO RAGAT - MUNAI - TANGKAL - MAGSAYSAY NATIONAL ROAD
Congress Author